Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, Nata Holding, şirket ortakları bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat ediyor ve
Kabul Ediyorum
Taşpınar Mahallesi, Kümeevleri No: 536 İncek - ANKARA
T: +90 (312) 489 83 84 F: +90 (312) 489 83 93
bilgi@nataincekkonutlari.com